Fastlegeportalen

søk i SIV . . .

 

Nettstedet er et tilbud for fastleger vedrørende ordinære henvisninger og oppfølging av de mest vanlige diagnoser og behandlingsformer. Fastlegeportalen inneholder diagnosespesifikke henvisningsforslag.

Vi har tatt utgangspunkt i henvisningsveileder, diagnosespesifikke prioriteringsveiledere og andre relevante kilder for å skrive våre henvisningsforslag som typografisk minner om Den gode henvisning. Nettstedet er ment som ett supplement. Fastlegen skal, som nevnt i fastlegeforskriften, drive sin virksomhet i tråd med krav fastsatt i lov- og forskrift, oppdatert kunnskap og nasjonale faglige retningslinjer.

Ikke sensitiv kommunikasjonsplattform

Fastlegeportalen tilbyr kommunikasjon med SMS mellom alle Norske leger, tannleger og psykologer. Hvis du er lege, tannlege eller psykolog og har lagt inn din telefonnummer i din brukerprofil i fastlegeportalen, kan du benytte tjenesten gratis. Husk at du er personlig ansvarlig for at det du skriver ikke inneholder sensitiv informasjon. Les også personvernsregler.

Driftsmeldinger

Besøk www.flpstatus.no for seneste driftsmeldinger eller hvis du opplever problemer med fastlegeportalen.

Anbefalte nettlesere

Vi anbefaler at du ikke bruker Internett Explorer som er en gammal nettleser. Noen funksjoner f.eks. tekstboks fungerer ikke optimalt i Internett Explorer.
Anbefales
Anbefales ikke


Forklaring på symboler

Ord
Symbol

Informative symboler (beskrivelse)

Arbeidet med henvisningsforslag har ikke startet. Prioriteringsveileder er publisert.
Arbeidet med henvisningsforslag har startet, men ikke ferdig.
Henvisningsforslag basert på prioriteringsveiledere fra Helsedirektoratet.
Henvisningsforslag basert på prioriteringsveiledere og annet materiale
Henvisningsforslag basert på prioriteringsveiledere og annet materiale fra Helsedirektoratet.
Henvisningsforslag er ferdigskrevet og kvalitetssikret av spesialister ved SØ.
Henvisningsforslag må kvalitetssikres på nytt. Senest revidert for over ett år siden.
 

 

Symbol
Ett klikk kopierer tekst fra henvisningsforslaget til utklippstavle. Lim inn i legens EPJ.
Ord Punkt-understrukne ord viser informasjon ved hå holde muspekeren over den.
Gi tilbakemelding om innholdet i henvisningsforslaget.
Tips en venn ved å sende en epost.
Del med facebook.
Del med twitter.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022